گزارش بازدید از باغ سیب دماوند

گزارش بازدید از باغ سیب دماوند


                                                1-نهال ها اصل باشند

اولین خاصیت نهال                     ۲-یکنواخت باشند

                                                3-بدون بیماری باشند

برای نهال کاری که فعالیتی است پردرآمد، باید از نهال هایی با کیفیت خوب استفاده کرد و ازرقم هایی استفاده نمود که زودرس باشند وحداقل سه خاصیتی را که در بالااشاره شد را داشته باشند.

پس از ریشه دهی در خزانه اول، در خزانه دوم عملیات کاشت پایه صورت می گیرد. قلمه ریشه دارها را به نهالستان می برند. پایه های مالینگ وگالا بهره وری آنها ۱۲ سال است. نهال ها را می توانیم در سردخانه نگهداری کنیم تا ریشه هایشان با موقعیت زمستان آشنا شوند.

همچنین برای جلوگیری از سردشدن ریشه وانتقال ندادن به سردخانه آنها را زودکاشته بودند.

در قسمت جنوبی این باغات یک باغ تازه تاسیس وجود داشت که با گچ و طناب های ۳،۴و۵ متری اضلاع زمین وردیف ها مشخص شده بود و زمین کاملا تسطیح شده بود.

در این باغ رقم پایه سیب مالینگ مورتون ۱۰۶ با پیوند ک رقم گالا به مراقبت اولیه شدیدا نیاز داشت. آبیاری این باغ توسط کارگران صورت می گرفت که پای هر نهال مقداری آب قرار می دهند یکی از معایب این باغ این بود که فاصله های ردیف ها ونهال ها خوب رعایت نشده بود.

مهندس یک جوانه از جنس گالا را بر روی شاخه سیبی دیگر پیوند زد.

ایشان در حین آموزش پیوند فرمود: طوری باید پیوند صورت گیرد که لایه های زاینده بین جوانه و ساقه کاملا از تماس با آب و هوا محفوظ بمانند.برای اینکار دور محل پیوند را با نوار پلاستیک ونخ می بندیم.

برای برداشت جوانه از یک رقم وپیوند آن به رقم دیگر باید پس از برش جوانه آن را سریعا پیوند زد در غیر اینصورت جوانه از بین می رود. برای نگهداری جوانه بریده شده آن را درمحلول آبی خاصی نگهداری می کنند.

برای مثال جوانه رقم سیب مرغوب در شهر دماوند را می خواهیم روی رقم دیگری در شهر تهران پیوند بزنیم پس باید برای انتقال به تهران این جوانه رقم سیب دماوند را درمحلول نگهداری کنیم تا فاسد نشود.

این کار بین کشورها نیز صورت می گیرد که از این طریق میتوان جوانه های رقم های مرغوب را نیز در کشورهای مختلف با اقلیم ها و خاک های مختلف وسازگاری آن رقم با پایه های مختلف را مورد آزمون قرار داد.

در قسمت شمالی این باغ تازه تاسیس یک باغ پیشرفته وجود داشت که علف های هرز و یونجه که نشاندهنده نمانند درخاک است در زیر درختان سیب با هم رقابت می کردند و مقداری از اب ومواد غذایی موجود در باغ را به خود اختصاص داده بودند.

وجود یونجه در این باغ سیب به خاطر این بود که قبل از احداث باغ در این زمین یونجه کشت می شده است در این باغ با وجود رقم پا کوتاه mm106فاصله ردیف ها زیاد بود و از دیگر معایب این باغ می توان به ابیاری آن اشاره کرد که فاصله لوله آبیاری با درخت کم بود وامکان ریشه دوانی کم است.

در این منطقه ۴ رقم سیب داریم درچند منطقه مختلف و رقم های گرده افشان از هم فاصله دارند و نیازی به کاشت رقم گرده افشان در بین ردیف های باغ نیست.

رقم های موجود در این باغ عبارتند از:

فوجی،Red ,Golden اینگیرومری-کالا گالا –سیب گلاب

سیب گلاب بومی ایران است و ایراد آن این است که از نظر تردبودن و دارا بودن قند بالا (TSS) انبارداری آن مشکل است چون امکان گندیدگی وخرابی آن خیلی بالاست.

بهترین رقم گالا می‌باشد چون پا کوتاه است و میوه آن مرغوبیت بالایی دارد.

در باغ سیب پیشرفته که سن این باغ به گفته آقای مهندس ۳ سال است هرس درختان در زمستان انجام می شود که در نتیجه هرس اکنون درختان دارای محور تغییر شکل یافته هستند.

در سیب میوه روی شاخه های اسپور (میخچه) بوجود می آید.

روی یک میخچه ۷الی ۸ گل وجود دارد ودارای یک شاه گل می‌باشد. مادگی پنج برچه ای باید توسط حشرات گرده افشانی شوند. برای تولید میوه روی اسپور یا میخچه باید گرده افشانی به طور کامل انجام شود. گرده افشانی در باغ سیب در ۲-۳ روز ابتدایی انجام گیرد در غیر اینصورت گلها می ریزند. لازم به ذکر است درخت مادر نباید میوه وگل بدهد چون کیفیت خود را ازدست میدهد.

برای اینکار آن را هرس پرچه ای می کنیم.

در گرده افشانی سیب اگر یکی از برچه های مادگی خوب گرده افشانی نشود سیب ها  از نظر شکل ظاهری یکنواخت نمی شود و فرورفتگی هایی در میوه سیب دیده خواهد شد.

کلا گیاهانی مانند سیب که گلبرگ های زیبایی دارند گرده افشانی آنها توسط حشرات صورت می گیرد که در این باغ در فصل گرده افشانی از کندوهای زنبور عسل نیز استفاده می کنند.

در این باغ یکی از اهدافی که مهندسین به دنبالش هستند این استکه بدانند:

کدام یک از رقم های سیب موجود در باغ با پایه mm106 در منطقه دماوند سازگاری بیشتری دارد؟ ما دانستیم هر چقدر اندازه شاخک یا پایه بیشتر باشد ارتفاع درخت کوتاه تر است.

(شانک =فاصله انتهای پایه تا زمین)

برای جلوگیری از رشد رویشی اضافه وجلوگیری از رشد شاخ وبرگ زیاد درخت سیب را هرس کرده بودند که در یک یا دوسال ابتدایی رشد درخت آن را تربیت می کنند وبعد هرس می کند البته به صورت محوری برای اذیت نشدن در برابر باد وسط درختها بالا بود وشاخه ها کوتاه تر بودند.

مناطقی که دارای محدودیت نور هستند هرس جامی بهترین راه حل برای استفاده حداکثر از نور است.

هرس باید روی شاخه هایی که به سمت داخل هستند ویا سرپایین هستند ویا روی هم سایه می اندازندانجام شود. شاخه هایی که با تنه اصلی زاویه کمی دارند باید بریده شوند تا دروقت باردهی شاخه شکسته نشودوشاخه هایی که بریده میشوند را باید با برچسب چوب وعلفکش پوشانید.

باغ سیب شماره ۵ نوع پایه mm106 که با ارقام مختلف سازگاری های مختلف دارند.وسعت این باغ ۳۵۰۰ متر مربع تعداد ۴۰۰۰ اصله و با تراکم ۲×۴ سیب اینگرومری به نظر می رسد زیاد سازگاری نداشته باشند به خاطر اینکه پایه وپیوندک رشد مشترک و هماهنگی ندارند و جای پیوند آن به صورت قلمبه (برآمده) درآمده است و در سال های آینده شاید شکسته شود.

یکی ازمعایب mm106 این است که ریشه های سطحی کوتاهی دارد.نوع این پایه اصلاح شده و بر خلاف  به شته موی (movi) مقاوم است.

مالینگ  کوتاه ترین درخت است.

در قسمت شمالی باغ شماره پنج یک ردیف سیب دیگر دیده می شود. مهندس توضیح دادند که درختان سیب آن قسمت سال قبل میوه خوبی داشتند و امسال گل کمی داده است پس میوه کمی هم میدهند.

هر چقدر به موقع گرده افشانی صورت گیرد چون تعداد گل ها کم است میوه هم به مقدا رکم حاصل می شود.

مهندس فرمودند سال بعد میوه آن بارورتر می شود چون بادادن کودکامل کود دامی ونیترات آمونیوم که دارای ازت زیاد است و همچنین شخم زدن خاک تغذیه درخت بهتر می شود و همچنین با هرس محوری درخت به طور اصولی در سال آینده درخت گل بیشتری می دهدپس میوه بیشتری در اختیار باغبان قرار میدهد.

در منطقه دماوند به خاطر اینکه آخر فصل شبها خیلی خنک است سیب قرمز می کارند.

دراین منطقه به خاطر ارتفاع زیاد وبالا بودند میزان اشعه uv،هورمون اکسین در جوانه های انتهایی تخریب می شود و در نتیجه قد درختان کوچک می ماند.

در منطقه دماوند درختان را (تنه آنها را) رنگ می کنند. برای جلوگیری از بیماری ها وآفات چون در زمستان تنه ممکن است شکاف بردارد و بیماری ها و آفات وارد آن شوند.

باغ اصلی این زمین در قسمت غرب و شمال غرب باغ شماره ۵ بود.که تراکم این باغ کم بود و ارتفاع های بلنددر درختان دیده می شد. رقم های مختلفی دیده می شد. از معایب این باغ این بود که ارتفاع درخت زیاد بود و برای برداشت محصول با مشکل مواجه می شویم و نیز ممکن است میوه تشکیل شده در ارتفاع دچار سوختگی توسط نور آفتاب شود.

تاریخ گلدهی و در نتیجه میوه دهی با هم یکسان نبود چون ارقام مختلفی کاشت شده بود.

در این باغ هرس اولیه ۴ سال ادامه داشته که هرس شدیدی هم بوده و بعد از ۴ سال هرس جزئی انجام شده سن درختان این باغ زیاد بود واگر ما از این نوع میوه و یا رقم راضی نبودیم می توانیم با پیوند اسکنه ای باغ را جوان کنیم و یا کلا رقم را عوض کنیم.

موفیت آمیز بودن یا نبودن پیوند اسکنه ای ۳۰ روز پس از پیوند مشخص می شود.

شاخص های برداشت سیب:

۱)تعداد روزها پس از گلدهی

۲)میزان سفت بودن آن

۳)رنگ سیب

۴)میزان قند سیب واسید مالیک که برای تعیین میزان قند سیب از دستگاه فروکتو متر استفاده می شود.

موضوع :گزارش از بازدید گلخانه

روز چهارشنبه ۴-۱

مشخصات گلخانه: نوع گلخانه :تونلی(سه باب که مساحت هر باب ۵۴۲ متر است) بود که زیر نظر شهرداری رودهن بود.

در مسیر حرکت به سمت گلخانه گلهای نارنجی وقرمز رنگی دیده می شد که نام آنها شقایق، شرقی از خانواده پایا و راسه  بودکه زمان باز شدن آنها نشان دهنده فصل رشد است کاسبرگ این گل ها جدا می شود.

نکات ضروری برای شناسایی کود پوسیده دامی خوب این است که اولا بر روی آن حشره پرواز نکند ثانیا بقایای گیاهی در آن دیده نشود در صورت استفاده از این کود باید از آفت کش وسموم استفاده نمود.بهترین حالت این کودها این است که بو ندهند. این گلخانه برای فضای سبز است و پیشرفته نیست. در زیر مشاهدات خود را ازگلخانه ذکر می نمائیم به ترتیب:

زیتون از خانواده Oleaceae که شمشاد از همین خانواده است و مقاوم به سرما و خشکی است نیاز سرمایی آن کم است(حداودا ۴۰۰ ساعت)

ختمی چینی: یا درخت تیکوس روز اسینامسیس از خانواده malvaceae است که در این گلخانه مشاهده شد که برگهایی از آن زرد و آفتاب سوخته شده بودند و این بخاطر کمبود پتاسیم و کلسیم بود.

یوکافلا مینتور از خانواده LiLiaceaeکه برای فضای سبز بکار می رود و مقاوم است به سرما وگلهای زنگوله ای دارد.

شاه پسند یا وربنا که از گلهای بومی ایران است و از خانواده verbenaceae که شکل آن زیبا است و در صورت نگهداری به درختچه تبدیل می شود و دارای شاخه چهارگوش وگلهای زیاد است.

گل عروس یا اسپیره از خانواده Rosaceae و ۵ گلبرگ و ۵ کاسبرگ وتعداد زیادی پرچم دارد و رنگ گل آن سفید است.

زرشک زینتی از خانواده BerBeridaceae که دو نوع است:۱-آنهایی که برگ سبز دارند

۲-آنهیی که برگ قرمز دارند

نکته برگ هایی که رنگ سبز ندارند رشد آنها کم و میزان فتوسنتز آن نیز کم است.

گل رز که گلهای  فضای سبز پا کوتاه بوده و گلهای رز گلخانه ای پا بلند هستند.

گل فضای سبز یا مینیاتور که غنچه گل کوچک پریود گلدهی زیاد وتعداد گل در آن زیاد  وتاج گل آن کوچک باید باشد.

سنسیو یا زلف پیر که گل آن زرده به سفید است و برای ترکیب در فضای سبز به کار می رود و یک گیاه دائمی است (برگریزی در پاییز کم است)

رزماری یا لاواندولا آفسینالیس از خانواده رزماری نوس که درفضای سبز کاربرد د ارد و عطری به نام لاوان lavan دارد تکثیر آن بوسیله قلمه نیمه خشی است و اثر ضدباکتریایی دارد.

اسطوخودوس که سفیدتر است

شاه پسند درختی که گل ندارد واز خانواده verbenaceaeاست.

شب بو از خانواده براسیکاسه و یا کلم است که میوه های کپسول ماند دارد به آن چلیپائیان نیز می گویند وگل آن شبیه صلیب است و دو نوع است: گل زردرنگ و قرمز رنگ

شمشاد نعناعی از خانواده زیتون است و به آن بوکسور میکروفیلا نیز گویند.

طاووسی: به صورت وحشی در ایران زیاد است ودرخچه ای با ساقه سبز دارد و خودرو است و از خانواده لگومینوز می‌باشد.

اطلسی یا تیونیا که گل صورتی رنگ دارد در فصل تابستان دیده می شود. رنگ دیگر گلهای اطلسی قرمز،بنفش، سفید نیز می‌باشد.

رزمینیاتوری گل قرمز مایل به بنفش دارد آنرا در باکس می کارند و تکثیر آن دشوار است.

رز معمولی: که گل آن صورتی رنگ است وبذر آن را در چمن می کارند.

برگ نو یا ترون که رنگ آن زرد است و به آن برگ طلایی نیز می گویند.

گازمانیا که از خانواده آفتابگردان است و گل آن زرد رنگ است.

گل همیشه بهار که هر روز و شب گل می‌دهد نام دیگر آن کاندولاآفیسینالیس است که آفیسینالیس به معنی شرقی است وبرای فضای سبز کاربرد دارد. و یک گیاه دارویی ارزشمند است که موثر برای درمان جای زخم یا سوختگی می‌باشد.

زرشک که خاردار است.

شیرخشت از خانواده Rosaceae که میوه های مانند سیب کوچک می‌دهد و خاردار است و به آن کوتوناسترنیز می گویند.

نکته: فصل قلمه زنی زمستان است و گیاه در گلخانه نباید گل بدهد و اگر نه ریشه نمی دهد،بستر خاک بسیار سبک بوده و نیاز آبی زیاد است.

یاس امین الدوله که گلهای آن ابتدای باز شدن سفید است سپس زرد می شود.

گیاه تاج خروس: که شبیه تاج خروس بوده برگهای آن بنفش است.سبوس برنج روی آن ریخته چون خاک را سبک می‌کند وعلف هرز نیز ندارند.

گاو پنبه از خانواده malvaceaeاست که گل بنفش رنگ دارد.

بید یا سالیکس آلبا که متیل سالیسیا را از آن می گیرند.

آهار یا زینیا که ۸-۷ نوع دارد و از خانواده آفتابگردان یا آستراسه می‌باشد یک راه تشخیص آن این است که برگ ها دمبرگ ندارند.

ریحان که از خانواده labiateae است که بومی ایران است وتکثیر آن بوسیله پاشیدن بذر است

بنفشه که مقاوم به سرما است زردرنگ بوده و هر وقت که ضعیف می شود از آبی رنگ به زردرنگ تبدیل می گردد.

مینای چینی یا مارگریت که شبیه بابونه است و گلبرگ های سفید دارد.

گل جعفری یا تاجت که رنگ گل آن نارنجی است و زیرگوجه می کارند تا شته ندهند وبوی هویج پخته می‌دهد و دو نوع است کم پر که آفریقایی است ۲-پرپر که فرانسوی است.

نکته: در اول بهار کاشته شده و بذر را در کرت می کارند.

عشقه یا هدرهلیکس یا papital که تکثیرآن بوسیله قلمه نیمه خشبی است.

وجود شقایق شرقی در منطقه اطراف گلخانه نشان دهنده فصل رشد گیاه وگلدهی می‌باشد که ما نتیجه گرفتیم فصل گلدهی در رودهن دیر است (البته تا حدودی)

درباره نویسنده

شبکه دانش

آماده همکاری با تولیدکنندگان و واردکنندگان محترم::09138264107 رد کردن

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.